Dåt as schait

Prutukul foon e lasmootefersoomling di 24.10.2021

17. önj e krölemoune 2022

Prutukul foon e lasmootefersoomling di 24.10.2021

Mör...

Stjördrååwen di 10de önj e krölemoune

17. önj e krölemoune 2022

Bait stördrååwen di 10de önj e krölemoune stöö wider et 100 iiri jubiläum gåns boowen aw e däisfüli. Foon e 2de bit 4de juuni wal e Friisk Foriining hål en…

Mör...
hark-iinjsen

#06: Hark iinjsen – En snååk ma Gerd Vahder

17. önj e krölemoune 2022

Intwasche as ål e süst folge foon di frasche podcast Hark iinjsen online! Manuela heet Gerd Vahder önjt Hans-Momsen-hüs beseecht, am ma ham ouer e Hans-Momsen-seelschap tu snååken. LINK

Mör...

Stjördrååwen di 5de önj e gjarsmoune

8. önj e gjarsmoune 2022

Di 5de önj e gjarsmoune häi e Friisk Foriining en stjördrååwen, weer maning kääre aw e däisfüli stöön. Di maenouder årbesfloose häi deerouer beruchted, dåt ja tuhuupe me e nordfrasche…

Mör...
Präsekonferänts

Talfahrt des friesischen Schulunterrichts stoppen

6. önj e gjarsmoune 2022

Offener Brief an Bildungsministerin Prien Die Friisk Foriining und der Frasche Rädj, Friesenrat, Sektion Nord luden am 5. April 2022 zum Pressetermin in die nordfriesische Vereinszentrale Friisk Hüs in Bredstedt…

Mör...

Stjördrååwen di 2de önj e uursmoune

4. önj e uursmoune 2022

Bait stjördrååwen foon e Friisk Foriining di 2de önj e uursmoune wörd deerouer debatiirt hü et 100 iir jubiläum foon e Friisk Foriining ütsiinj köö. Et wörden maning ünlike toochte…

Mör...

Stjördrååwen di 25ste önj e ismoune

26. önj e ismoune 2022

Di 25ste önj e ismoune häi e Friisk Foriining sin jarst stjördrååwen önjt nai iir. Et wörden am maning projäkte snååket, weer e Friisk Foriining önj tukamst ma årbe wal.…

Mör...

Sååge än tääle üt Fraschlönj

3. önj e jülmoune 2021

Nordfraschlönj as ful foon üülje sååge än tääle, wat foon generatsjoon tu generatsjoon widere dräägen wörden san. Mååst arkst toorp heet sin äine ferteelinge am müütische wåådermoons, üülje schåte unti…

Mör...
hark-iinjsen

Naie frasche podcast – Hark iinjsen

25. önj e mistmoune 2021

E Friisk Foriining deet ouf nü iinjtooch önj e moune en naie podcast aw frasch rüt. „Hark iinjsen“ håt dåt nai format. Manuela Ross än Eike Christiansen wan aw nate än persöönlike…

Mör...

Jarst stjördrååwen mat nai stjör

25. önj e mistmoune 2021

Eefter e lasmootefersoomling önj e stormmoune, weer et stjör foon e Friisk Foriining mååst en gåns nai tuhuupeseeting füngen heet, häi et stjör täisdi di 23. önj e mistmoune sin…

Mör...

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.