Samerütfluch

Di 26. önj e harfstmoune gungt et wider aw samerütfluch.

33. Friisk Harfsthuuchschölj

Foon e 15. – 18. önj e stormmoune lååsid e Friisk Foriining uk jarling wi tu en harfsthuuchschölj, weer e frasche spräke önj e fokus stoont.

Dåt kamt

« önj e gjarsmoune 2020 » loading...
M D M D F S S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Nais foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.

Törsdi, 02.04.2020

Böke än Tidschrafte

 

Jül an jületid önj da frasche lönje
foon Marie Tångeberg

Download

Nais

Biike 2020

Biikereede 2020 foon Gary Funck

27. önj e biikemoune 2020

Deen följkens, än jarst iinjsen foole tunk, dåt ik eeling e biikereede hüülje mötj. For knååp twunti iir stöö ik heer ål iinjsen, än ik koon nuch tånke, am wat ik jütid snååked hääw. Dåt wus jå en tid, 2003, weer we frasche jüst en huuchgefäil häin – weer we et gefäil häin, we ride…

Besäk önj e dånsche folketing

19. önj e mistmoune 2019

Da tou frasche repräsentante foon e Friisk Foriining Ilse Johanna Christiansen än Thora Kahl tuhuupe ma di formonn foon e Sydslesvigudvalg Christian Juhl.

Jarling 2020

Jarling 2020 as deer

8. önj e harfstmoune 2019

Die Schönheit des passenden Moments „Jarling“ ist Nordfriesisch und heißt „dieses Jahr“. JARLING, der Fotokalender aus Nordfriesland, spiegelt die Eigenart der Region nicht nur im Bild wider, sondern auch in den Sprachen Friesisch und Plattdeutsch. „Ich hoffe, dass ich durch meine Bilder auf die Schönheit der nordfriesischen Landschaft aufmerksam machen kann. Denn immer öfter beschleicht…