Wunterfäst önj Risem

E Friisk Foriining lååsit lasmoote än waane in tut wunterfäst ma gräinküüljääsen, än fraidi, di 7. februar am e klook soowen aw “Fraschlönj” önj Risem.

Biikeemfång foon e Frasche Rädj

Di 15. önj e biikemoune lååsid e Frasche Rädj tu e biikeemfång önj e Koogshalle/Reußenköge

Biikebrånen önj Risem-Lunham

Fraidi di 21. önj e biikemoune kl. 19.00 lååsie da frasche feriine üt Risem-Lunham wi tut Biikebrånen bai e Üülje Browäi.

Lasmootefersoomling 2020

E Friisk Foriining inlååsid hartlik tu e lasmootefersoomling än törsdi, di 26. önj e uursmoune.

Dåt kamt

« önj e ismoune 2020 » loading...
M D M D F S S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Naies foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.

No podcasts available. We're sorry.

Böke än Tidschrafte

 

Jül an jületid önj da frasche lönje
foon Marie Tångeberg

Download

Nais

Besäk önj e dånsche folketing

19. önj e mistmoune 2019

Da tou frasche repräsentante foon e Friisk Foriining Ilse Johanna Christiansen än Thora Kahl tuhuupe ma di formonn foon e Sydslesvigudvalg Christian Juhl.

Jarling 2020

Jarling 2020 as deer

8. önj e harfstmoune 2019

Die Schönheit des passenden Moments „Jarling“ ist Nordfriesisch und heißt „dieses Jahr“. JARLING, der Fotokalender aus Nordfriesland, spiegelt die Eigenart der Region nicht nur im Bild wider, sondern auch in den Sprachen Friesisch und Plattdeutsch. „Ich hoffe, dass ich durch meine Bilder auf die Schönheit der nordfriesischen Landschaft aufmerksam machen kann. Denn immer öfter beschleicht…

Kininging Margrethe 2. tu besäk bai da Frasche

6. önj e harfstmoune 2019

Önjfång septämber beseecht e dånsch kinigin Margarethe II. Risum Skole/Risem Schölj önj Risem–Lunham. As dideere besäk en huulew iir awfoorie bait schölj än bai e Friisk Foriining önjkünid wörd, wus e froide grut. Dåt wus duch iinjsen wat! Ouers huum wus uk lait ünsääker: Hü snååket huum e kinigin önj, hü deet huum har e…