Aktionwaagiinje ma Lasertag än Jump-House

Önj e beeridmoune lååsid e Rökefloose tuhuupe ma Shu-Shaan wider tu en actionwaagiinje. We ouernåchte awt Risem Schölj önj e turnsool.

Gibselwråålsmäisterschap 2019

Jarling lååsid e Rökefloose tuhuupe ma Shu-Shaan tu e Gibselwråålsmäisterschap 2019 än we hoowe, dåt jam åål wider ma deerbai san.

Madelålerlik driwen önj Naibel

E frasche madelålerferiin Frisia Historica lååsit fort waagiinje foon e 14. bit 16. juuli tut nü ål soowend tooch tu sin „madelålerlik driwen“ bai e bååsewäil önj Naibel in.

Samerütfluch tu e maierai Nordweide

Di 4. önj e harfstmoune gungt et wider aw samerütfluch.

34. Friisk Harfsthuuchschölj

Foon e 20. – 23. önj e stormmoune lååsid e Friisk Foriining uk jarling wi tu en harfsthuuchschölj, weer e frasche spräke önj e fokus stoont.

Harstfäst foon Frisia Historica

Di 28. önj e harstmoune lååsid Frisia Histroica wider tu sin Harfstfäst.

Wunterfäst önj Risem oufsäid

Schandlikerwis koon et Wunterfäst jarling aw grün foon Corona uk ai stää fine. 

Üüs Biike wårt tånd

Nuch tut önjfång foont iir häin we et ai for möölik hüüljen, ouers aw grün foon da naie Corona räigle wan we e Biike önj Risem-Lunham duch moundi di 21ste önj e biikemoune tiinje.

Buume soomeln for e biike

Saneene di 16. önj e ismoune soomle da frasche feriine önj Risem-Lunham da jülboome for e biike.

Lasmootefersoomling 2021

E Friisk Foriining  lååsid hartlik tu e lasmootefersoomling än törsdi, di 28. önj e stormmoune.

Dåt kamt

Kalender von Forheewen

M mo

D

M we

D

F fr

S sa

S sa

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

0 Forheewen,

Nais foon diling

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.

Nais

Präsekonferänts

Talfahrt des friesischen Schulunterrichts stoppen

6. önj e gjarsmoune 2022

Offener Brief an Bildungsministerin Prien Die Friisk Foriining und der Frasche Rädj, Friesenrat, Sektion Nord luden am 5. April 2022 zum Pressetermin in die nordfriesische Vereinszentrale Friisk Hüs in Bredstedt…

Stjördrååwen di 2de önj e uursmoune

4. önj e uursmoune 2022

Bait stjördrååwen foon e Friisk Foriining di 2de önj e uursmoune wörd deerouer debatiirt hü et 100 iir jubiläum foon e Friisk Foriining ütsiinj köö. Et wörden maning ünlike toochte…

Stjördrååwen di 25ste önj e ismoune

26. önj e ismoune 2022

Di 25ste önj e ismoune häi e Friisk Foriining sin jarst stjördrååwen önjt nai iir. Et wörden am maning projäkte snååket, weer e Friisk Foriining önj tukamst ma årbe wal.…