Friisk Tising – 3/2012

• Huum önj Bräist frasch liire wal, schölj hål fiiljkääre koone!

• Et 25. Friisk Harfsthuuchschölj

• Wårt Kataloonien ünoufhängi?

• Spräkeräis tu e ladiinere

• Fäit Söl en äinen fiirsiisiinjer?

Friisk Tising 3-12

Friisk Tising 3-12.2

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Nais foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.