Friisk Foriining: stjördråawen

E Friisk Foriining drååwet ham am e kl. soowen di een önjt Stääsönjer fersoomlingshüs tu en stjördrååwen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Nais foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.