Friisk Foriining: stjördrååwen

E Friisk Foriining drååwet ham am e kl. soowen di een önjt Stääsönjer fersoomlingshüs tu en stjördrååwen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.