Gerd Vahder – Min frasch jülbök

5,00

Wan as et rüt kiimen?: 1990

Spräke: Frasch (mooring)

Side: 160

Kategorie:

Beschriwing

En soomling foon ünlike jültääle än dachte aw frasch.