EUROPEADA 2020

Di 20.5 wörd önj Rumänien aw e FUEV-kongräs deerouer oufstimd weer e Europeada 2020 oufhüüljen wårde schal. Bewürwen häi e Friisk Foriining ha tuhuupe ma da oudere trii manerhäide önjt gränslönj ma et moto: „E Europeada 2020 twasche Weest- än Ååstsiie, et gränsouertreesen fötjbålfäst“. Schandlikerwis hääwe we ai nooch reese fünj kööt, deeram as e näist Europeada bai da Kärtner Slowene.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.