Projäktmadle üt e Carsten än Alfred Boysen Fång

Carsten än Alfred Boysen Fång

Bräist. 2015 wårt wider en sööme giilj üt e Carsten än Alfred Boysen Fång ferdiiljd. Dåt müülj foon e fång as, e frasche spräke önj Nordfraschlönj tu stipen än tu bewååren. En insäken ma en projäktbeschriwing än en finansiiringsploon schal hål bit tu e 10. juuni bai e Friisk Foriining, Süderstr. 6, 25821 Bredstedt/Bräist faks 04671-6024164, iimäil info@friiske.de, forlade.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.