4×2, en teooterprojäkt foon e FRIISK FORIINING

Saneene (27. september) stoont en mörkulturäl teooterprojäkt foon üüsen kultuurkonsulänt Gary Funck awt program foont kultur21-festival önjt Hüsemer NCC. Et begant am e kl. 12:30 aw e hoodspaalteele. Deegeskoorde kooste normaalerwis 12,00 euro. Wan we 20 manschen fine, wat deer haane wan, koone we 50% rabat füünj (lök deele).
Wees sü gödj än mald jam sü gau as möölik bai üs awt sekretarioot (04671-6024154; info{at}friiske.de), wan we en koord for de/jam kuupe schan.
Heer e link tu e festival-sid: https://www.kultur21-festival.de
Sonnabend, 12:30 Uhr Theater, „4×2“ – vier Kulturen und zwei Generationen auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, Idee/Regie: Gary Funck (Friisk Foriining)

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.