Frasch fiiljtuur eefter Fäär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.