Friisk Tising – 2/2013

• E kris Nordfraschlönj än sin manerhäide

• Omrop Fryslân önj gefåår!

• Frasch fiiljtuur eefter Oowentoft

• Thede Boysen klååget

• Frasch teooterseminaar

• Årbesdrååwen ma e SSW

• Fiirstün for Dr. Alastair Walker

• Nais foon diling

• Carsten än Alfred Boysen Fång

Friisk Tising 2-13

Friisk Tising 2-13.2

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Nais foon diling

E radiosiinjing "Nais foon diling" brängt arken däi foon moundi bit fraidi aktuäle tisinge üt Nordfraschlönj än trinambai.