Friisk Hüs ma ääme dööre: Bileütstaling Momme Nommensen

Et Friisk Hüs heet foon e kl. 12 bit 17 e dööre ääm än wiset en bileütstaling ma apnoome foon Momme Nommensen.

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.