En naien radiosiinjer – ma tisinge aw frasch

Sunt e 1. märts jeeft et en naien lokaalen radiosiinjer for Söödtuner än Nordfraschlönj. Di siinjer håt:
Radio Magic Music, årbet komertsjäl än sånt ouert interneet

Jam koone ham fine uner : www.radio-mm.de

Natörlik as e Foriining wi ma deerbai än ouf näiste moundi jeeft et deer uk ark stün as piloot-fersäk (jarst iinjsen for tou waage) frasche tisinge („nais foon diling“). Ouers we wan nuch mör!
Huum foon jam heet lust än årb ma bai en Foriining-radiofloose, wat latje siinjinge, hiirspaale än features produtsiire schal. Et gungt deerbai ai am live-moderatsjoon, ouers am ainkelte forprodutsiirde siinjinge.
Ouerdåt et ham heer am en profäsjonälen siinjer hoonelt, schan jam ai junger as 16 iir weese, bit boowen jeeft et niinj gränse.

RMM heet et müülj än wård foon möre duusend manschne aw e däi hiird än büt uk üüsen spräke en tukamst önj e moderne meedie!

Huum lust heet, di schal ham malde bai üüsen kultuurkonsulänt Gary Funck, wat for e floose feroontuurdlik as:
mäil: garyfunck[a]web.de, tel: 0151/11904070

Lasmoot wårde

Wård lastmoot önj e Friisk Foriining

Hark iinjsen

Di frasche podcast for enarken wat hål frasch hiire wal.