Buume soomeln for e biike

Da frasche feriine önj Risem-Lunham doue bekånd, dåt da jülbuume fort biikebrånen bit än saneene formadi (27. januar) bai da bekånde soomelplåtse ouflääwerd wårde koone: Moosbel –Bielenberg Risem – ridhåle…

Read More

Et Hulk Kiirt Tubääg

Än saandi, di 3de detämber am e klook 15.00 önj e Nordsee Akademie önj Leek leeftet ham et klüüs for e premiere foon “Et Hulk Kiirt Tubääg”. Da biise süschene Klaas än…

Read More

FRIISK TISING 03/2017

Junk Koost önj Leek
Minority SafePack Initiative
Bundespräsident Steinmeier wal da Frasche besäke
Konferäns TUHUUPE aw Oomram
Galerie-Café önj Lunham hålt ap
Kööm än akwawit ma Frasch etikät
Wat kamt aw üs tu?

Read More

Jonk Bradlep / Junk Koost

Än saandi, di 1ste oktoober am e klook 17.00 önj e Nordsee Akademie önj Leek leeftet ham et klüüs for e premiere foon “Jonk Bradlep / Junk Koost”. Åltens wi…

Read More

30. Friisk Harfsthuuchschölj

Harfsthuuchschölj 2017 E Friisk Foriining lååsit uk jarling wi tu en harfsthuuchschölj, weer e frasche spräke önj e fokus stoont. Deer wårt frasch, fering, sölring, öömrang, fräisch unti frysk snååked.…

Read More

Der Neue Jarling ist da!

Seit 40 Jahren ein Inbegriff für die nordfriesische Sprachpflege und für das Verlagsprogramm des Nordfriisk Instituut

Read More

Di sung foon di teepuns

Di sung foon di teepuns En fraschen teepuns mäi ik hål, di schååset nåne mansche; deeram wal ik me arken däi en latjen wurmen wansche. En teepuns, jåå, di seet…

Read More