Dootem: 21. önj e jülmoune 2017

Buume soomeln for e biike

Termiin
27. önj e ismoune 2018 (12:00)

Da frasche feriine önj Risem-Lunham doue bekånd, dåt da jülbuume fort biikebrånen bit än saneene formadi (27. januar) bai da bekånde soomelplåtse ouflääwerd wårde koone:

  • Moosbel –Bielenberg
  • Risem – ridhåle
  • Lunham – toorpsplåts