Dootem: 12. önj e jülmoune 2016

Buume soomeln for e biike

Termiin
14. önj e ismoune 2017 (12:00)

Da frasche feriine önj Risem-Lunham doue bekånd, dåt da jülbuume fort biikebrånen bit än saneene formadi (16. januar) bai da bekånde soomelplåtse ouflääwerd wårde koone:

  • Moosbel –Bielenberg
  • Risem – ridhåle
  • Lunham – toorpsplåts