Stiinjschörke

foon Marie Tångeberg

 

Bliv medlem

Bliv medlem i Friisk Foriining.

Hark iinjsen

Den frisiske podcast for alle, der gerne vil høre frisisk.