Om foreningen

Hjertelig velkommen til Friisk Foriinings hjemmeside

Her vil man kunne finde oplysninger om vores kulturpolitisk program, en mødekalender, mange frisiske bøger og cds, et specielt ungdomsprogram, en podcast med aktuelle frisiske nyheder, vores aktuelle pressemeddelelser og meget mere.

Den i 1923 under navnet “Friesisch Schlewigscher Verein” grundlagte forening har fra begyndelsen af opfattet frisisk sprog og kultur som en selvstændig og ligeberettigt størrelse i det dansk-tyske grænseland. Foreningens hovedopgaver er at gøre en indsats for at bevare og udvikle det frisiske sprog og en frisisk identitet.

Hvem er vi?

I Nordfrisland inklusive Helgoland taler cirka 10.000 mennesker det frisiske sprog. Omtrent dobbelt så mange har passivt kendskab til frisisk. Sproget, der også tales af 350.000 personer i det nederlandske Vestfrisland og af 2.000 mennesker i det østfrisiske Saterland, er frisernes vigtigste fællesnævner.

Det frisiske mindretal har – ligesom det danske – ret til beskyttelse og støtte i henhold til artikel 5 i landsforfatningen. Loven for frisisk sprog og kultur sikrer siden 2004 frisernes rettigheder i offentligheden og fastslår, at man har ret til at bekende sig til den frisiske folkegruppe. Frisergremiet er siden 1988 det frisiske mindretals direkte forbindelse til de politiske beslutningstagere i den slesvig-holstenske landdag. Der udover har friserne siden 2005 et kontaktudvalg ved forbunds-regeringen.

Friisk Foriining, der stillede op til valg med sin egen „Liste Friesland“ inden 1933, begyndte efter 1945 et tæt samarbejde med det danske mindretal. I 1948 blev Sydslesvigsk Vælgerforening (www.ssw.de) grundlagt af danskerne og friserne for at varetage fælles politiske interesser. For øjeblikket er friseren Lars Harms en af fire repræsentanter fra SSW i den slesvig-holstenske landdag.

Omkring 600 medlemmer er organiseret i Friisk Foriining. På grund af frisernes selvstændige sprog og kultur betragter Friisk Foriining det frisiske mindretal som eget folk og etnisk-autochthon mindretal i Tyskland, i stil med sorberne i Lausitz. Foreningens hovedmål er, at bevare og fremme frisisk sprog og kultur.

I samarbejde med ungdomsorganisationen „Rökefloose“ (Ravneflok, www.rökefloose.de) organiserer foreningen bl. a. fritids- samt ungdomsarrangementer, hvor der tales frisisk. På skoleområdet samarbejder Friisk Foriining med Dansk Skoleforening. Denne tilbyder frisisk-undervisning på forskellige af dens skoler og står også for den eneste skole, hvor frisisk anvendes som undervisningssprog på lige fod med dansk og tysk (www.risumskole.de).

Foreningen organiserer også rejser til andre sprogminoriteter i Europa og tilbyder hvert år en frisisk efterårshøjskole. Desuden har Friisk Foriining et tæt samarbejde med „Ferian för en nuurdfresk radioo“ (Frisisk Radioforening, www.ffnr.de), for at fremme det frisiske film- og mediearbejde. Radioforeningen er ligesom „Rökefloose“ medlem af Friisk Foriining. I et andet projekt produceres der hver dag nyheder på frisisk til en lokal radiostation (www.okwestkueste.de/Friisk Funk), og som er tilgængelig på nettet under www.friiskforiining.podspot.de. Siden 2006 arrangerer Friisk Foriining en europæisk filmfestival for spillefilm på mindretalssprog, som gennemføres hvert andet år i Husum.

Bliv medlem

Bliv medlem i Friisk Foriining.

Hark iinjsen

Den frisiske podcast for alle, der gerne vil høre frisisk.