Insäken am lasmootschap

Jåå, ik wal hål lasmoot bai e Friisk Foriining wårde.

Ik ban deerma inferstiinjen, dåt e baidråch foon min konto intäägen wårt.

IBAN (Konto):

BIC (BLZ, bånk):

Ik måå hål jarst nauer informiird wårde. Wees sü gödj än schak me infomateriool tu.

 

Noome/fornoome:

Stroote:

Pustnr./Stää:

Iimäil:

Telefoon:

Tuläid (dootem):

Bjarne (tuläid ...):