Dootem: 26. October 2016

FRIISK TISING – 3/2016

  • Adding Sights – nai teooterprojäkt önjt Gränslönj
  • Naie geschäftsfäärer bai e Friisk Foriining
  • Samerüfluch ma Marie Tångeberg eefter Christianfeld
  • Loondäiswool
  • Termiine 2016 / 2017

Friisk Tising 3-16