Dootem: 9. October 2012

Friisk Tising – 3/2012

• Huum önj Bräist frasch liire wal, schölj hål fiiljkääre koone!

• Et 25. Friisk Harfsthuuchschölj

• Wårt Kataloonien ünoufhängi?

• Spräkeräis tu e ladiinere

• Fäit Söl en äinen fiirsiisiinjer?

Friisk Tising 3-12

Friisk Tising 3-12.2