Dootem: 8. Oktober 2015

Friisk Tising – 2/2015

• Marie-Tångeberg-ütstaling aw Mikkelberg önj Haatst

• Hartliken lukwansch FriiskFunk!

•  Youth leader Seminar bai üs önjt gränslönj

•  Berthold-Bahnsen-bök as klåår

• Termiine for 2016

Friisk Tising 2-15

Friisk Tising 2-15.2