C. og A. Boysen Fonden

FUNDATS
for
CARSTEN og ALFRED BOYSENS MINDEFOND

§ 1 Fondes navn er „Carsten og Alfred Boysens Mindefond“. Fonden forvaltes af Grænseforeningen og har hjemsted i København.

§ 2 Fondes formål er at støtte og bevare det frisiske sprog i Nordfrisland.

§ 3 Fondes kapital er insamlet efter Carsten Boysens død den 19.10.1985 med et beløb på DM 5.300, hvilket beløb er forøget med en bevilling fra Grænseforneingen på kr. 20.000. Kapitalen er yderlig forøget efter Alfred Boysens død den 18.3.2003 med et beløb på kr. 20.000. Kapitalen anbringes i bedst mulig forrentede papirer og indgår i Grænseforeningens regnskab.

§ 4 Fondens bestyrelse består af fire personer, hvoraf den ene udpeges af og blandt Carsten Boysens familie, den anden udpeges af og blandt Alfred Boysens familie, den tredje er formanden for ”Friisk Foriining” og den fjerde udpeges af Grænseforeningens forretningsudvalg. Valgene gælder for fem år. Samtidig med bestyrelsesvalgene udpeges en suppøeant for hvert bestyrelsesmedlem af de valgberettigede.

§ 5 Fondens bestyrelse bestemmer til hvad og hvem, der bevilges midler til opfyldelse af fondens formål. Bevilligernes udbetaling finder altid sted på Carsten Boysens fødselsdag den 5.5.

Stiftes til minde om Carsten Boysen født den 5.5.1912, død den 19.10.1985 og Alfred Boysen født den 14.2.1915, død den 18.3.2003

Vedtaget
– den 27. marts 1987 af Grænseforeningen
– den 25. februar 1987 af Foriining for nationale Friiske
– ændret den 18. oktober 2004

Grænseforeningen, Friisk Forining, Carsten Boysens familie og Alfred Boysens familie