Dootem: 29. önj e biikenmoune 2012

2. Friesisch-Historisches Treyben önj Naibel

Termiin
29. önj e samermoune - 1. önj e foodermoune 2012

2. Friesisch-Historisches Treyben in Niebüll an der Wehle.