Hüüse

9. önj e krülemoune 2018

Spräkeräis 2018 eeftert Baskenlönj

Termiin
8. - 14. önj e foodermoune 2018 (07:00-20:00)

Foon e 8. – 14. juuli kjart e Friisk Foriining tu da Baske önj noordspånjen.

13. önj e uursmoune 2018

Tuhuupe luupe - per Fahrrad von Nordfriesland nach  Ljouwert / Leeuwarden / Westfriesland

Termiin
18. - 20. önj e krülemoune 2018

Friesenrat Sektion Nord plant Fahrrad-Projekt zur Europäischen Kulturhauptstadt 2018

Minority SafePack Logo
13. önj e uursmoune 2018

Minority Safepack Initiative

Unterstützt die Bürgerinitiative Minority Safepack. Hilf uns eine Millionen Unterschriften bis Märts 2018 zu sammeln

huuwenhueschen
13. önj e uursmoune 2018

Et Huuwen-Hüüschen

Termiin
7. önj e gjarsmoune 2018 (20:00-22:30)
15. önj e gjarsmoune 2018 (17:00-19:30)
29. önj e gjarsmoune 2018 (16:00-18:30)
13. önj e uursmoune 2018

Lasmootefersoomling 2018

Termiin
14. önj e uursmoune 2018 (08:00-21:00)

We måån de/jam heerma hartlik inlååsie tu e lasmootefersoomling foon e Friisk Foriining, än weensdi, di 14. önj e uursmoune am e klook soowen aw ”Fraschlönj” önj Risem, Toorpstr. 95.

Nais-archiif...

 

Wat kamt